Stolt medlem av boligkjeden

Vi er blitt Miljøfyrtårn sertifisert

Nå har Sørheim Bygg blitt Miljøfyrtårn sertifisert, det er et synlig bevis på at vi tar aktivt miljø- og samfunnsansvar og bidrar til grønn omstilling. Vi skal jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Fra venstre ordfører Nils Olav Larsen, daglig leder Steffen Sørheim, Morten Homme og Anders Birkenes.

I oktober møtte vi stolte opp på ordførerens kontor for å motta diplomet.

Nå har vi fått det synlige bevis på at vi tar aktivt miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling. Vi skal jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi er miljøsertifisert fordi vi ønsker å være en bedrift som tar tak i arbeidet knyttet til HMS og internkontroll på en god måte.

Vi opplever Miljøfyrtårn som et kvalitetsstempel, og prosessen rundt å få sertifiseringen har vært en gjennomgang av det vi allerede gjør, og av det vi kan bli bedre og mer bevisste på.

Vi kan bli mye bedre på sortering. Vi ønsker å være med å bidra til mindre avfall som ikke gjenvinnes. Dette er nok vårt største forbedringspotensialet. I tillegg vil elbiler bli vurdert i større grad fremover.


Under sertifiseringen hadde vi god hjelp av en konsulent på området. Vi gikk igjennom dagens "tilstand" på bedriften, og tilpasset dokumenter vi allerede har til sertifiseringsprosessen. Dette var en bevisstgjøring på hva vi er gode på, og hva vi er mindre gode på. Videre ble dokumentasjonen presentert for en revisor i Miljøfyrtårn systemet, hvor vi hadde et godt møte, og gikk gjennom dokumenter og system på en fin måte.


Dere er jo en mønsterbedrift!

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen.

Artikkelen fra Vennesla Kommune kan i sin helhet leses her, samt Vennesla Tidenes artikkel kan leses her.

I denne boligen har vi gjenbrukt parkettgulv.

Ønsker du et tilbud, befaring eller en uforpliktet prat, ikke nøl med å ta kontakt med oss

No items found.
No items found.