Stolt medlem av boligkjeden

Sørheim Bygg, Gasellebedrift 2021

Sørheim Bygg, Gasellebedrift 2021

Dagens Næringsliv har årlig kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003 og i år har Sørheim Bygg blitt kåret til Gasellebedrift 2021.

Vi er stolte over at Sørheim Bygg i år er på DNs gaselleliste og ser fram til regionskåring og finale.

Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv har har intervjuet daglig leder Steffen Sørheim om selskapet og hva de har gjort som gjør at de nå er blitt kåret til en av Norges mest fremgansrike bedrifter i 2021.

Steffen forteller at Sørheim Bygg er et lokalt forankret byggmesterfirma med engasjerte og godt utdannede ansatte. Det er høyt fokus på rekruttering, både av lærlinger fra skole, og voksenlærlinger. Kundene er i all hovedsak privatpersoner, og nye kunder kommer som regel fra tidligere kunders omgangskrets eller nabolag.

Ledelsen består av Styreleder Johnny Drange, og fem ansatte i bedriften.  Prosjektledere med administrativt ansvar er Morten Homme og Anders Birkenes. Vår brede erfaring i både ROT- markedet og nybyggs markedet, og ønsket om å alltid lære noe nytt, er det som driver oss videre.

Hvis du må trekke frem én endring eller innovasjon som har bidratt mest til de siste tre årene med vekst, hva velger du?

Ved etablert styrearbeid har vi kunne drøfte strategi både i forhold til vekst, rekruttering og markedsføring. Vi har her fått en plattform med ekstern styreleder som har fått utfordre oss på både det rent faglige, og på tanker i forhold til HMS, Internkontroll, Markedsføring og Miljøaspekter.

Med kvalifiserte og motiverte medarbeidere som hver dag leverer godt håndtverk til våre kunder, og god intern styring så tror jeg vi er godt rustet for videre vekst for selskapet, sier Steffen.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Vært aksjeselskap

No items found.
No items found.